Årsberetning 2010

Af Eva Ravn Møenbak

Ved Dansk-Jødisk Venskabs generalforsamling 30.4. 2011

”Alt hvad I gør, gør det for Herren” skriver Paulus i Kolossenserbrevet (3,17). Det vil vi gerne sætte som overskrift på DJVs arbejde.
Når jeg ser tilbage på 2010, som er den specifikke periode som jeg skal aflægge beretning for, så kan jeg sige at både bestyrelse og medarbejdere er dybt engagerede og optaget af, at det arbejde vi gør for Israel må være med til at ophøje Gud og give ham ære og pris.
Vi ved, at det er Bibelens etiske budskab, at vi tjener Herren ved at tjene vore medmennesker. Jesus siger det klart i Matt. 25,40: ”Alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig”. Det er samstemmende med profeternes budskab i Det gamle testamente. Hos profeten Hoseas 6,6 står der Chesed chafatzti … ”Kærlighed ønsker jeg, ikke slagtofre”. Det hebraiske ord chesed rummer flere betydninger, det kan oversættes med kærlighed eller troskab. Vi kunne sammenskrive det og sige, at det er trofast kærlighed, som Herren ønsker af os. Chafatzi bliver oversat med ’ønsker’ i betydningen ’finder behag i’. Gud finder behag i trofast kærlighed.
Vi vil sige hjertelig tak til foreningens medlemmer og bladets læsere samt menighederne i vores land for al jeres trofaste kærlighed til Israel og al jeres støtte til Israel igennem Dansk-Jødisk Venskab. Det er jeres gavmildhed og giversind, der gør arbejdet muligt til gavn for Israel.

DJV’s repræsentanter i Israel
Cecilie og Jeremy Longfield startede i begyndelsen af 2010 deres arbejde som DJVs officielle repræsentanter i Israel. Linda Møller, DJVs rejsesekretær, havde mulighed for at rejse sammen med Cecilie og Jeremy til Israel i januar og introducerer dem til arbejdet. Cecilie og Jeremy har udover at være tovholdere for volontørprojektet også arbejdet tre dage om ugen på AKIM, en institution der yder hjælp til psykisk og mentalt handicappede i alle aldersgrupper. Cecilie og Jeremy varetager også DJVs samarbejde med AKI (Jerusalems fattige, ortodokse jøder), Orr Shalom (udsatte børn og unge) samt One Family (hjælp til terrorofre og deres familier). I dette mangegrenede arbejde har Cecilie og Jeremy ydet en flot indsats, som vi er taknemmelige for.

Kærlighedsgerninger:
”Trøst mit folk, trøst det!” (Esajas 40,1)
• Hjælpen til Israels fattige og nødstedte har også i 2010 fyldt meget i DJVs arbejde. Udover at støtte med regelmæssige beløb til både AKI og Orr Shalom, har DJV kunnet yde en ekstra hjælp i forbindelse med Pesach og Chanuka. Til Pesach var Jeremy Longfield med i uddelingen af gavekort til madvarerbutikker til 800 fattige familier i Jerusalem og Jeremy kunne på den måde repræsentere DJVs gavegivere ved denne personlige kontakt med de fattige jødiske familier, som vi hjælper i dagligdagen, men også til de jødiske højtider.
• Volontørtjenesten er en vigtig del af dette arbejde. 7 volontører, udsendt af DJV, har i løbet af året ydet en helhjertet og højt værdsat indsats på forskellige institutioner i Israel. Vi har fået rigtig gode rapporter fra denne gren af arbejdet, som har været bragt i DJVs blad. Disse personlige møder og relationer, som bliver skabt mellem israelere og danske kristne, er en af DJVs absolutte kerneydelser.
2010 blev også året hvor vi, takket være Greta Axelsens store arbejde, fik en opdateret udgave af DJVs volontørbrochure, der i sin tid blev udarbejdet af Uffe Nissen.
• Kunst for Israel
I februar 2010 i forbindelse med årets første nummer af Dansk-Jødisk Venskabs blad, kunne vi lancere en serie med fem kunstkort, som kunstmaleren Peer Laigaard generøst havde stillet til DJVs rådighed.
I løbet af året er disse kunstkort flittigt blevet brugt. Peer Laigaards malerier har også prydet bladets forside adskillige gange. Vi siger Peer Laigaard hjertelig tak for det gode samarbejde og store støtte til Israels sag. Det er godt at være kreativ i hjælpen til Israel.

DJV-stævne 2010
I oktober-måned afholdt vi DJVs årlige stævne i Evangeliekirken på Frederiksberg. Temaet var Genopretelsen af Zion, og vi havde inviteret Ulf Haxen, formand for KKL til at fortælle om Det jødiske Nationalfonds arbejde med at få landet og ørkenen til at blomstre, et af de helt vidunderlige tegn på, at vi lever i profetiske tider. Derudover var der indlæg af Cecilie og tre volontører, der levende fortalte om arbejdet, og Jeremy prædikede til søndagsgudstjenesten i Evangeliekirken om emnet Genoprettelsen af Zion. Jeg bidrog selv med bibelundervisning om grundene til, at vi som kristne skal støtte og være medarbejdere på den sag, der hedder Genoprettelsen af Zion. Lovsangstjenesten i forbindelse med stævnet er noget som vi har haft fokus på i 2010. Vi er velsignede med også på det område at have gode kræfter inden for egne rækker, nemlig Gregersen-trioen, som vi er meget taknemmelige for.

Mødevirksomhed
I forlængelse af denne korte omtale af stævnet vil jeg også nævne den mødevirksomhed, der har været i DJV-regi. Vi har afholdt adskillige Israel-møder rundt i landet. Cecilie og Jeremy har haft to møderækker i løbet af året, hvor de har rejst fra nord til syd og øst til vest i vores land for at fortælle om arbejdet og tjenesten i Israel. Linda Møller og jeg selv har ligeledes haft Israel-møder i forskellige sammenhænge og menigheder i løbet af året. Vi værdsætter alle de gode kontakter, som på den måde er skabt.

Undervisning
DJVs blad er sammen med DJVs mødevirksomhed en kanal for det vigtige budskab om Israel i vores tid. Bladet udkommer 6 gange om året med Christian Svendsen som redaktør. Arbejdet for Israel er et livsværk for Christian, og han har arbejdet med bladet Israels Vægter igennem mere end 30 år. Vi vil gerne sige Christian stor tak for alt godt og trofast arbejde.

I 2010 besluttede vi i bestyrelsen at bringe i bladet en serie med noget af min bibelundervisning om Israel, nemlig Guds pagter med Israel. Der er fem lektioner om dette emne, og jeg har modtaget en rigtig god respons på undervisningen, hvilket viser at der er brug for den type teologisk begrundelse for vores fælles engagement for Israel. Paulus skriver indtrængende i sit brev til menigheden i Rom, at der er noget de – og vi – skal huske på: Det er ikke dig, der bærer roden, men roden der bærer dig. Og så er der noget Paulus vil at vi skal kende, der er noget som vi ikke må være uvidende om, men som vi skal være klar over: Der er kommet forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind, så skal hele Israel frelses.
Det er ord, der også tales til den kristne menighed i dag. En vigtig del af DJVs arbejde er at bidrage til, at menigheden må forstå sit kald og sin opgave i forholdet til Israel.

Advertisement
Dette indlæg blev udgivet i Artikler og tagget . Bogmærk permalinket.