Om DJV

Dansk-Jødisk Venskab er en kristen Israel-forening, som blev stiftet i 1978 og som ledes af en tværkirkelig bestyrelse.

Dansk-Jødisk Venskab bygger sit arbejde på, hvad Bibelen siger om den kristne menigheds kald og ansvar i forhold til Israel.

Bibelen opfordrer os til at:

  • Velsigne Israel
    ‘Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig (Israel), og den, der forbander dig, vil jeg forbande.’ (1. Mosebog 12,3)
  • Bede for Israel
    ‘Bed om fred for Jerusalem: Gid de, som elsker dig, må leve trygt…’ (Salme 122, 6) ‘For Zions skyld vil jeg ikke tie, for Jerusalems skyld vil jeg ikke være tavs, før dens ret bryder frem som et lysskær og dens frelse som en flammende fakkel. Da skal folkene se din ret og alle konger din herlighed; du skal få et nyt navn, som Herren selv bestemme. Du bliver en prægtig krone i Herrens hånd, en kongelig turban i din Guds hånd. Du skal ikke længere hedde Den Forladte, og dit land ikke længere Den Forstødte. Men du skal hedde Elsket, og dit land kaldes hustru. For Herren elsker dig og tager dit land til hustru. Som den unge mand tager jomfruen til hustru, tager din genopbygger dig til hustru, og som en brudgom fryder sig over sin brud, fryder din Gud sig over dig. Jerusalem, på dine mure stiller jeg vægtere; aldrig skal de tie, hverken dag eller nat. I, der påkalder Herren, und jer ikke ro, og und ikke ham ro, før han genrejser Jerusalem, og før han gør den til lovprisning på jorden.’ (Jerusalems frelse – Esajas 62, 1-7) og
  • Støtte Israel
    ‘Trøst mit folk (Israel), trøst det! siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte, råb til hende, at hendes hoveri er til ende, at hendes skyld er betalt; for af Herrens hånd har hun fået dobbelt straf for alle sine synder.’ (Esajas 40, 1-2)‘Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.’ (Matthæusevangeliet 25, 40).

 

Advertisement