Bøn

Igennem hele Bibelen lyder der en stadig opfordring til bøn og forbøn, specielt for Israel, Jerusalem og det jødiske folk: ”I, som påkalder Herren, und jer ikke ro, og und ikke ham ro, før han genrejser Jerusalem, og før han gør den til lovprisning på jorden” (Es. 62,6-7). Og Salme 122, 6 siger det kort og godt: ”Bed om fred for Jerusalem”.

I den jødiske bønnebog, Siddur, kan man læse en bøn for staten Israel, der bedes som morgenbøn til sabbat og festdage. Denne bøn bedes med henvisning til Moses lære og Torahen, hvor Gud lover at bringe sit folk tilbage til ”det land dine fædre besad, og Han vil gøre godt imod dig” (Siddur s. 129).

Det samme bibelske grundlag, de samme bibelske løfter, placerer vi, som kristne, os på, når vi en gang om måneden mødes for at bede for Israel.

Disse fælleskristne bedemøder for Israel har vi holdt siden 2002 med deltagere fra flere forskellige kirkesamfund. Vi har et godt fællesskab, og vi vil gerne opfordre alle, der har bøn for Israel på hjerte til at komme og deltage.

Til hvert møde er der informationer om specifikke bedeemner, der gør, at bønnen er fokuseret og koncentreret, og ofte er der indslag fra deltagere, der har været i Israel.

Bedeemnerne udarbejdes og præsenteres på power point. Hvis enkeltpersoner eller grupper ønsker materialet tilsendt til hvert bedemøde, kan man henvende sig til Eva Ravn Møenbak via email ravn.moenbak@mail.tele.dk.

Advertisement