Ahavat Kol Israel

Ahavat Kol Israel blev grundlagt i 1989 af rabbi Yoram Baruchian og organisationens navn betyder kærlighed til hele Israel.

Her en personlig tak fra Yoram Baruchian fra Påskeuddelingen 2019:

Kimen til hjælpeorganisationen blev lagt i Negevørkenen under en militærøvelse Yoram Baruchian, som en del af reserven, var indkaldt til. Under øvelsen fik han knust sine briller og han opdagede hvor handicappet man er uden briller. Der var ikke mulighed for at få reservebriller udleveret, så Yoram Baruchian måtte under en orlov have en ledsager til at følge sig til Beer Sheva, hvor nye briller blev bestilt. Da besluttede han sig for, i det små, at begynde at indsamle briller og kimen til Ahavat Kol Israel, som hjælpeorganisation, var dermed lagt.

Selv om Israel er et moderne samfund, har de mange udfordringer som landet har stået overfor medført, at mange mennesker lever under fattigdomsgrænsen. I Ahavat Kol Israels arbejde skeles der ikke til om modtageren er ortodoks, almindelig religiøs eller sekulær. Organisationen samarbejder med sygehuse, synagoger og socialkontorer, og kun folk med referencer og anbefalelesesbreve får hjælp, for at sikre at de som virkelig trænger, er dem, der får hjælpen. Alt arbejde i organisationen er på frivillig basis og ca. 500 volontører er involveret i udbringning af hjælp. Der gives altid ekstraordinære “madkasser” omkring helligdagene, svarende til de donationer, man har fået ind.

Dansk-Jødisk Venskab giver ud over de faste månedlige beløb også med glæde specielle donationer til de jødiske højtider for på den måde at styrke jødisk identitet og tro i mange fattige familier i Jerusalem.

Advertisement