Træplantning

Køb jord! Det var parolen, da de første indvandrere kom til Eretz Israel og bosatte sig i slutningen af 1800-tallet. Zionistbevægelsen var sat i gang, og den første zionistkongres blev holdt i 1897 i Basel i Schweiz. I de fire første af disse årlige kongresser var der forslag om at starte en fond til indkøb af jord i landet, men det blev hver gang nedstemt. De fleste syntes, at der var andet, der skulle ordnes først.

Ved den femte kongres i 1901 gik det anderledes. De fleste troede, at det også denne gang ville gå på samme måde. Da var det, at Theodor Herzl rejste sig og i en fremragende tale fik vendt stemningen: ”Vi kan naturligvis vente med at vedtage noget til Messias kommer”. Forslaget blev vedtaget. Den 27. december 1901 blev Det Jødiske Nationalfond født – Keren Kayemeth L’Israel – eller KKL som det kaldes i daglig tale.

KKLs formål

Al jord, der indkøbes, skal tilhøre det jødiske folk. Jord, der købes, skal ikke igen kunne sælges eller arves, men skal udloddes til bosætterne.
Basis for dette var Bibelens ord:

”Jorden i landet må I ikke sælge uigenkaldeligt, for landet tilhører mig, I er kun fremmede og indvandrere hos mig; overalt i det land, I får i eje, skal I sørge for, at jorden kan indløses” (3.Mos.25,23-24).

Næste skridt var plantning af træer. Skiftende herskere og hære, der var kommet igennem landet, havde fældet landets træer uden tanke om at plante nye. Hele skove var blevet fældet og for 100 år siden var der kun få træer. Da træer tiltrækker regnskyer, var store dele af landet desuden blevet øde og tomt.

DJV planter skov

Nye træer er år for år blevet plantet i Israel. Store skovarealer har forbedret klimaet. Jøder i hele verden har bidraget til træplantningen. Vest for Jerusalem blev 6 mill. træer plantet i Martyrernes Skov til minde om de 6 mill. jøder, der omkom under Holocaust. Og folk fra alle nationer har sluttet op om denne håndgribelige måde at støtte Israel på. Også fra dansk side er der taget initiativer til plantning af træer, og mange steder i Israel ser man de opstillede sten med indskrifter som: Mindeskov for professor Niels Bohr, Kong Christian Xs Skov ved Kfar Etzion, De danske Frihedskæmperes Skov i Galil, Kong Frederik IXs Skov i Eitanim, Danmark Skov tæt ved Jerusalem for at nævne nogle af dem, der bærer danske navne.

En skov er 10.000 træer

Dansk-Jødisk Venskab har fra sin begyndelse deltaget i KKLs træplantningsprogram og de to første skove er plantet. Kirkeklokkens Skov ved Nazaret er plantet ved siden af H.C. Andersens Skov i Galilæa. Dansk-Jødisk Venskabs Skov 1 udgør sammen med Dronning Margrethes Skov et større område centralt i landet ved Zacharia nær Beth Shemes. Dansk-Jødisk Venskabs Skov 2 ved Jattir: Næsten 1000 træer er plantet, men vi stiler mod endnu en færdigplantet skov.

Vær med til at udvikle Israels skovområder.

1 træ – 100 kr.

Kontakt KKL-JNF Danmark for at få bestille træer.

Hvis du vil høre mere om, hvordan du kan give træer og diplomer som gave, er du velkommen til at kontakte KKL-JNF.

KKL-JNF Danmark
Krystalgade 12
1172 København K

Email: kontakt@kkldanmark.dk
Telefon: 4294 4148
Web: http://www.kkldanmark.dk
Facebook: @kklkontakt

Advertisement