Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab

Bladet “Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab” bringer informationer om DJVs vidtforgrenede arbejde i Israel.

Klik her for at abonnere på bladet

Man kan hente tidligere blade her:

Vi ser det som meget vigtigt, at alle vore bidragydere på denne måde kan følge med i de aktiviteter, som DJV er engageret i, både i Israel og herhjemme. Nyheder og billeder fra de forskellige projekter fremmer forståelsen for vores arbejde.

Bladet bringer også mange artikler som bl.a. behandler de forskellige temaer, som vi har beskæftiget os med på vores årlige Israelsstævner.

“Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab” benyttes derudover til at annoncere for møder og seminarer i DJV’s regi, og er også på den måde et nyttigt formidlende organ for DJV.

Bladet produceres ved frivillig arbejdskraft, men det er ikke gratis at udgive et blad, da der er forholdsvis store omkostninger til trykkeri og til porto ved udsendelse. Derfor opfordrer vi alle, der har mulighed for det, til at støtte bladet økonomisk. På den måde kan flere penge frigives til arbejdet i Israel.

Vi er glade for at bladet også kan læses her på vores hjemmeside og vi håber, at du finder vore blade informative og interessante at læse. Nedenfor finder du en liste over bladene på hjemmesiden. Du er også velkommen til at kontakte os.

Advertisement