Medlem

Dansk-Jødisk Venskabs arbejde er fuldt ud afhængigt af din forbøn og økonomiske støtte.

Der er forskellige måder hvorpå du økonomisk kan være med til at støtte Dansk-Jødisk Venskabs arbejde. Et årskontingent koster 100 kr.

  • Bliv medlem af Dansk-Jødisk Venskab (Klik her) og indbetal 100 kr. på den anviste konto: Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 0009327398
  • Giv en gave til arbejdet i Israel via giro:
    Dansk-Jødisk Venskabs girokonto: Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 0009327398

This slideshow requires JavaScript.

Alle gaver til Dansk-Jødisk Venskab er fradragsberettigede, så længe du som giver oplyser dit CPR-nr. til Dansk-Jødisk Venskab ved indbetalingen.

Husk altid at gemme din kvittering. Din gave kan trækkes fra på din selvangivelse.

Det samlede fradragsberettigede beløb er i 2022 på 17.200 kr.

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Dansk-Jødisk Venskabs kasserer, Filip Graversen, på tlf. 57658989 eller via email: graversen4171@os.dk

Advertisement