Stævner

Dansk-Jødisk Venskab afholder årligt et weekend-stævne i København med fire møder. Til hvert af disse stævner er der knyttet et tema.

Ofte deltager der både kristne og jødiske talere, lige som der har været gæstetalere fra Israel. Disse stævner fungerer således som et forum for udveksling, dialog og fællesskab.

2017 Menighedens opgave i forhold til Israel (kommende)

2016 Landet Israel
2015 Jerusalem – den store konges by
2014 Støt Israel
2013 Ban Herrens vej (Es. 40:3)
2012 Kristen Zionisme
2011 Jesus og Israel
2010 Genoprettelsen af Zion
2009 Bevægelsen mod Zion

Reklamer