Orr Shalom

Af Cecilie Longfield

Orr Shalom er Israels største non-profit organisation, som arbejder for udsatte børn og unge, der er blevet fjernet fra deres hjem grundet mishandling og svigt. Orr Shalom blev grundlagt i 1980 og siden da har arbejdet hele tiden udviklet sig og vokset støt. I dag tager Orr Shalom vare på 1300 udsatte børn og unge rundt om i Israel i alderen 0-18+. Disse børn og unge repræsenterer alle dele af det israelske samfund: religiøse, sekulære, jøder, arabere, børn med særlige behov, børn af indfødte og børn af immigranter.

YouTube-klip af dansk hjertestrik til Orr Shalom:

Vision

Orr Shaloms vision er at gøre det muligt for Israels udsatte børn og unge at vokse op indenfor gode terapeutiske rammer, hvor de får mulighed for at opdage deres potentiale, føle sig elskede, beskyttede og respekterede.

Orr Shalom er forpligtet til at finde et hjem til det enkelte barn, og til at hjælpe børnene med at bryde cirklen af mishandling, for derved at kunne bidrage positivt til det israelske samfund.

Historien bag ‘The Therapeutic family group homes

Orr Shalom blev grundlagt af Gottfried Müller (1914-2009), som altid havde drømt om at være med til at forvandle unge nødlidende israeleres liv. Han rettede henvendelse til et ungt ægtepar, og overtalte dem til at starte et hjem i Israel. På daværende tidspunkt blev udsatte børn og unge, som var blevet fjernet fra deres hjem, sendt til store ungdomslandsbyer, men dette ægtepar havde tro for en anden og mere hjemlig løsning. ?gteparret tog ti børn til sig, og rettede henvendelse til socialministeriet, som efter lidt overtalelse gav dem lov til at starte det første ‘Therapeutic Family Group Home’. Efter blot seks måneder så det israelske socialministerium at børnene gjorde overraskende gode fremskridt og i 1980 blev Orr Shalom officielt født.

Idag har Orr Shalom 24 ‘Therapeutic Family Group Homes’, hvoraf Dansk-Jødisk Venskab særligt støtter to af hjemmene. Hver af hjemmene huser 7-11 børn i alderen 6-18 og hjemmene ledes af et ægtepar, som bor i huset sammen med børnene og fungerer som hjemmets forældre. Disse børn har været ofre for psykisk, fysisk og/eller seksuelt misbrug. De er blevet berøvet kærlighed og føler sig ofte alene, ignorerede og frygtsomme. Til at tage hånd om dem er der, i det enkelte hjem, tilknyttet en psykolog, en socialarbejder, en akademisk tutor samt rådgivere. Deres fælles mål er, at give børnene en mulighed for at leve i et støttende terapeutisk miljø og dermed give dem en chance for en bedre fremtid.

De 24 hjem ligger i Haifa, Holon, Orr Yehuda, Abu Ghosh, Jerusalem, Mevasseret, Ma’ale Adumim, Ashkelon, Be’er Sheva, og Eilat. Hvor tilfældene taler for det, forsøger Orr Shalom at placere børnene lokalt, så de kan forblive i velkendte uddannelsesmæssige- og sociale rammer. Hjemmene er åbne og børnene opfordres til at tage del i aktiviteter udenfor hjemmet.

Mens Orr Shaloms’ hjem skaber et familiært og varmt miljø, lærer børnene også grænser, og begynder at forstå, at de har forpligtelser såvel som privilegier. I mange tilfælde får børnene for første gang mulighed for at være en del af et sundt familieliv, hvor de lærer normal adfærd og lærer hvad det vil sige at trives i et hengivent, sikkert og stabilt miljø. De får med andre ord lov til at se og opleve, at det at være en del af en familieenhed, kan være en positiv oplevelse.

www.orr-shalom.org.il

camp succoth 2013 photos

 

Advertisement