Årsberetning 2011

Fra Dansk-Jødisk Venskabs generalforsamling, 16. maj 2012
Evangeliekirken på Frederiksberg

Indledning
Inden jeg går i gang med min årsberetning for 2011, så vil jeg tillade mig at lave en lille indledning, hvor jeg kort vil beskrive Israels situation i dag for på den måde at sætte DJV’s arbejde ind i en ramme. Et af vores mål i formålserklæringen er, at vi vil støtte Israel, og det er der i den grad brug for. Så det faktum vil jeg gerne uddybe lidt, inden jeg skal aflægge min årsberetning.

Jeg var for nylig til et foredrag af journalisten Allan Sørensen på Kristeligt Dagblad. Allan Sørensen er bosiddende med sin familie i Israel, og har Israel og Mellemøsten som sit speciale. Han er en meget dygtig og velinformeret journalist.
Allan Sørensen tegnede et meget alvorligt billede af Israels aktuelle situation. I forbindelse med det der går under betegnelsen Det arabiske forår, og som Allan Sørensen hellere ville kalde det arabiske oprør, har Israel forholdt sig afventende uden at være aktør på nogen måde. Grunden er, at Israel er bange for, hvad der vil ske. En udvikling er sat i gang i de arabiske lande, men man ved ikke hvad det vil føre til, og man ved ikke hvad det vil ende med. I de forskellige arabiske lande kan man høre udtalelser, der peger på en meget vigtig ændring for Israels situation i Mellemøsten. For hvad er det vigtigste lige nu i Israels situation? Det er, at, før det arabiske oprør skulle Israel kun forhandle med få arabiske ledere, der sad på magten. Nu er der ingen ledere, og Israel står over for 400 millioner arabere, som er fjendtlige over for Israel.

Israel ser sig selv som meget mere isoleret i dag end før det arabiske oprør. Situationen i Israel er præget af stor usikkerhed. Vi kan bare tage nogle få eksempler. Ved Israels sydgrænse mod Sinaj er der sket en voldsom forværring. Frem til starten af det arabiske oprør var Sinaj et demilitariseret område, det havde det været siden fredsaftalen mellem Begin og Sadat i 1979. Nu er det et tilholdssted for terrorister fra Islamisk Jihad og Al Queda. Der er blevet sendt raketter mod Eilat, og i august sidste år angreb 19 terrorister, der skød soldater og civile i det sydlige Israel. At det tog Israel en hel dag at nedkæmpe dette angreb, viser noget om angrebets styrke. På et kabinetsmøde for nyligt blev det drøftet, om Israel skulle besætte en del af Sinaj for at få en bufferzone mellem Israel og Ægypten, for disse terrorister var ægyptere. Men hvis Israel besætter Sinaj, kan det udløse en større krig.

Det kan det også, hvis Israel angriber Iran, for det er det andet eksempel jeg vil nævne i denne meget korte oversigt over Israels usikre og isolerede situation i dag. Fra israelsk side lyder det helt klart: Irans atomprojekt skal stoppes. Israel kan ikke risikere, at Iran bliver en atommagt, det er en trussel mod Israels eksistens. Og hvis der er noget Israel har lært af historien, så er det at reagere på den slags trusler. Men som det ser ud nu, er Israel det eneste land, der taler om et militært angreb på Iran for at ødelægge landets atominstallationer. Så sker der imidlertid det, at premierminister Netanyahu meddeler, at Kadima-partiets nye leder Shaul Mofatz er trådt ind i regeringen. Og Israel har nu en national samlings-regering med støtte fra 94 af Knessets 120 medlemmer. Nogle kommentatorer mener, at Netanyahu her har samlet en krigsregering, en regering der ville kunne stå meget stærkt i de beslutninger, der skal tages ang. Irans atomprogram. Midt i hele denne pressede situation står Israel meget isoleret. Den støtte, som Israel kan få fra forskellige venskabsforeninger både i vores eget land og i andre lande, har derfor meget stor betydning.

DJV støtter Israel på flere måder
Vi er glade for, at vi i Dansk-Jødisk Venskab kan være med til at støtte Israel på flere måder. Og nu vil jeg mere specifikt gå over til min beretning for året 2011.
Og her skal der som det allerførste lyde en stor tak til alle DJV’s gavegivere, forbedere, støtter og medarbejdere. Det er på grund af jeres trofasthed og medleven i tjenesten, at arbejdet kan fungere. Jeg vil gerne læse fra 1. Korintherbrev 12, hvor Paulus ved hjælp af billedet med legemet og lemmerne beskriver den fælles tjeneste, vi har.
Her er enhed og forskellighed forenet. De enkelte lemmer har hver deres ganske bestemte, særlige funktion, og netop dermed tjener de helheden, som er legemet, Jesu legeme, som er menigheden. Grundsynspunk-tet er, at vi hver især på vort sted og med de evner vi har fået, skal tjene helheden.

Det oplever vi også i DJV, hvor en del af vores støtte til Israel kanaliseres igennem volontørtjenesten. I 2011 var der 5 volontører udsendt af DJV til et diakonalt arbejde blandt syge og handicappede i Jerusalem. Det er en vigtig del af vores opgave at sende volontører til Israel, der kan vise det jødiske folk, at der er kristne, som vil bruge deres tid og kræfter på fysisk at gøre en indsats i Israel.

2011 blev året, hvor vi havde vores første volontør i byen Petach Tikva, nemlig Helge, og ligeledes vores første udenlandske volontør, Ingeborg fra Holland. Vi vil gerne sige hjertelig tak til alle volontørerne for deres gode arbejde, og det vidnesbyrd de bringer ved at udføre kærlighedsgerninger over for mennesker, der har brug for hjælp og omsorg.

For at kunne varetage en volontørtjeneste i Israel er det helt nødvendigt at have en officiel repræsentation i landet. Cecilie og Jeremy Longfield har fungeret som DJV’s repræsentanter i Israel, også i 2011. Vi værdsætter meget deres arbejde og hele deres engagement for DJV’s opgaver. Noget der har optaget os i bestyrelsen rigtig meget igennem 2011, har været Cecilie og Jeremys visumsituation. Det har krævet en stor ihærdighed og udholdenhed fra os alle, men selvfølgelig allermest fra Cecilie og Jeremy, som har måttet leve med uvisheden om, hvorvidt de kunne få deres visum. Og her bliver jeg så nødt til at kaste et blik ind i 2012, for i begyndelsen af året fik vi at vide, at DJV har fået tildelt det eftertragtede ekspertvisum, der gør at Cecilie og Jeremy kan blive i hvert fald yderligere et år i Israel. Det er vi selvfølgelig meget taknemmelige for.

Cecilie og Jeremy har været tovholdere for DJV’s hjælpe-projekter i Israel, og er dem der kanaliserer gaverne til specielt to af vores israelske samarbejdspart-nere: Ahavat Kol Israel og Orr Shalom. Det er en glæde, at vi også i 2011 kunne yde en kærkommen hjælp til de fattige i Jerusalem. Der er dels de faste månedlige bidrag, dels de specielle gaver i forbindelse med de jødiske højtider. Igennem Orr shalom støtter DJV udsatte børn og unge i Israel. Orr shalom har ansvaret for 1300 børn og unge med sociale og personlige problemer. Vi har i DJV et specielt ansvar for to familiegrupper, som tilsammen tæller 22 børn. Igennem året har Cecilie skrevet rapporter fra dette arbejde, som har givet et godt indtryk af, hvordan arbejdet for den del af Israels ungdom, der trænger til hjælp og støtte, er blevet organiseret. Et nyt projekt, som Jeremy tog initiativ til, har været Projekt Edens have, hvor Jeremy og hjælpere har forvandlet et af disse to hjems haver til Edens have, til Gan eden, som det hedder på hebraisk. En indsats, som blev modtaget med stor tak. Det har været en rigtig god måde at få knyttet større personlig kontakt til børnene, som har hjulpet med til at passe haven med dens forskellige planter.

Arbejdet herhjemme
Nu vil jeg fokusere på arbejdet her i landet. I 2011 besluttede Christian Svendsen at trække sig tilbage fra redaktørarbejdet. Christian har i over en menneskealder været formand for DJV og endnu længere redaktør af foreningens blad, Israels Vægter. I forbindelse med en speciel pesach-inspireret middag sidste år, som DJV inviterede til, fik vi lejlighed til at takke Christian for hans store og utrættelige arbejde for Israels sag. Som ny redaktør har DJV fået Greta Axelsen, som overtog redaktørarbejdet fra juli måned, og det første blad med den nye redaktør var august-nummeret. I den for-bindelse besluttede bestyrelsen at ændre både navn og layout på bladet. Vi vil gerne rette en stor tak til dig Greta for dit meget kompetente og trofaste arbejde, vi er meget taknemmelige for det gode og inspirerende samarbejde, vi har.

Men det er ikke kun på bladfronten at vi har fået nye kræfter, det er også sket med hensyn til at opildne til gav-mildhed for Israels sag. Marvel Gulbrandsen, der sammen med Greta har været gode venner af DJV i mange år, skrev flere hundrede kuverter med adresser til foreningens medlemmer med opfordring til at give en god chanuka-gave gennem DJV. Og det flotte resultat gjorde, at der blev ekstra midler til de fattige i Jerusalem. Marvel er også meget opmærksom på værdien af pr-arbejdet, så nu har vi kuglepenne med DJV’s navn. En stor tak til Marvel for gode initiativer til gavn for Israel.

Niels Madsen, som er tidligere DJV-volontør, er også et eksempel på en Israel-ven, der bruger sin kreativitet til fordel for Israel. På s.10 i bladet opfordrer Niels til, at man kan sende frimærker til ham, som så vil blive videresolgt til fordel for DJV’s arbejde. Vi siger også tak til Yvonne Gulløv og Bodil Madsen for indsamling af briller, som videre-formidles gennem Ahavat kol Israel.

Ved siden af udgivelsen af bladet Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab, har vi også DJV’s hjemmeside, hvor Allan Henriksen er vores gode webmaster. Vi har fået en funktionel hjemmeside, som stadig er under opbygning, og vi glæder os over, at DJV’s arbejde for Israel også kan blive kendt ad den vej.

Et andet aspekt af arbejdet for Israel i Danmark er møde-virksomhed. Cecilie, Jeremy, Linda Møller og jeg selv har haft møder og møderækker rundt om i vores land i det forløbne år. Det er en vigtig del af arbejdet at viderebringe information om Israel, og Dansk-Jødisk Venskabs arbejde og vision. Især Cecilie og Jeremy har haft møderækker med besøg i mange menigheder. Denne ordets tjeneste er en vigtig del af deres arbejde, og som de udfører på bedste vis.

Mange menigheder har åbnet dørene for budskabet om Guds kærlighed til Israel. Ikke mindst den menighed, vi befinder os i her i aften. Evangeliekirken har en helt speciel plads i vore hjerter, da det er her vi i en årrække har holdt vores Israelstævner, og vi vil gerne sige menigheden her og menighederne rundt i landet tak for al gæst-frihed. Sidste års stævnetema var: Jesus og Israel. Vi havde et rigtig godt stævne, som var velbesøgt. Som noget nyt havde vi lørdag aften en lovsangsaften, hvor Jeremy Longfield som lovsangsleder sammen med sit band ledte os i israelsk-messiansk lovsang. Det var en meget velsignet aften, hvor lovsang og forbøn for Israel vekslede, og hvor vi erfarede åndens enhed og Herrens nærvær på en helt speciel måde.

Bibel-undervisning om Israel og Israels betydning i Guds frelsesplan er en vigtig del af DJV’s opgave. I forbindelse med møder og vores årlige stævne har jeg bidraget med bibel-undervisning. Mit indlæg til stævnet i 2010 er efterfølgende blevet bragt i bladet under titlen Støt Israel – hvorfor? Og sidste år blev min undervisning om Guds pagter med Israel også formidlet gennem flere numre af bladet.
De månedlige, tværkirkelige bedemøder for Israel har vi nu haft i 10 år, og det er en meget stor velsignelse at være med i den tjeneste, som forbønnen for Israel er. Uden bøn kan vi ikke udrette noget, Guds ord og bøn er fundamentet for vores arbejde. Møderne holder vi Apostolsk kirke, som er nabokirken ikke langt herfra. Og det er meget glædeligt, at der fortsat er så god en opbakning til disse møder, hvor vi sammen beder troens bøn for Israel, baseret på Guds rige løfter både til Israel og til den kristne menighed.

Advertisement
Dette indlæg blev udgivet i Artikler og tagget . Bogmærk permalinket.